ایمیل اساتید
ردیف نام استاد آدرس ایمیل
1 امید آهنچی
ahanchi@sharif.ir
2 نوشین چترچی
chatrchi@sharif.ir
3 مونس سیاح
sayyah@Sharif.ir
4 یحیی صباغچی
sabbaghchi@sharif.edu
5 کریم پارچه باف دولتی
kdowlati@chmail.ir
6 شبیر فیروزیان
firuzian62@gmail.com
7 حسن فیضی
vela1281@gmail.com
8 میترا کلانتری
kalantari252@yahoo.com
9 سید مهدی مدنی
karevanrafto@gmail.com
10 طیبه میرمحمد حسینی
tayebeh.hoseini135@gmail.com
11
محمد مهدی نایبی
nayebi@sharif.edu
12 نیما نریمانی
narimani.nima@gmail.com
13 اصغر نوروزی
asg.noruzi@yahoo.com
14 مصطفی نوروزی
mostafanorouzi004@gmail.com
15 مهدی باقری
mebagheri2017@gmail.comt
16 محمد مهدی حسینمردی 
phd_mardi@pnu.ac.ir
17 سید شمس الدین حسینی کیا
sshhkia@yahoo.com
18 حمزه شریفی دوست
hamzehsharifidoost@gmail.com
19 زیبا جهازی بغدادآبادی
z_jahazi@yahoo.com
20
نیکو دیالمه
dialameh@isu.ac.ir
21 حسن کوهپایه ای
mr.hasan.koohpaye@gmail.com
22 حجت الله ایزدی
izadi.hojatollah@gmail.com
23
عباس موزون
abbasmowzoun@yahoo.com
24 ایوب زارع
ayyoub.zare@ut.ac.ir
25
محمد گرامی
Mohammadgk110@gmail.com
26 محمد حسن‌پور
mo.hasanpour@ut.ac.ir
27
زهرا امینی
Zahra_amini5@yahoo.com
28 محمد علی فانی
Alifani89@gmail.com
29 سید حنیف رضازاده
s.hanif68@yahoo.com
30 عاطفه ارشدی
Arshadi.atefeh@gmail.com
31 سید جواد میرخلیلی
mirkhalili@aut.ac.ir
32 محمد هادی آل‌یمین
Mhhadavi61@gmail.com
33
علیرضا بهرامی
a_bahrami11@yahoo.com
34
فاطمه وفایی
tafakora@yahoo.com
35
صفیه‌سادات هاشمی
hashemisafie@ut.ac.ir
36
ابوذر یاسری
yaserimail@gmail.com
37 محمد شیروانی
Mohammad18860@yahoo.com
38
بهجت سادات شهرتاش
behshahrttash@gmail.com
39
زهرا آیت ‌اللهی
Ayatollahi0203@gmail.com