اعضای هیأت علمی
/web/cis/امید-آهنچی

امید آهنچی

دانشیار

دکترای پزشکی

دکترای فلسفه و کلام اسلامی

شماره تماس: 66164727(021)

آدرس پست الکترونیک: ahanchi@sharif.ir

شماره اتاق: 001

آدرس صفحه شخصی: http://sina.sharif.edu/~ahanchi/

 

فلسفه اخلاق

اخلاق حرفه ای

معرفت شناسی

علم و دین

نفس شناسی

یحیی صباغچی

استادیار

مهندسی الکترونیک

دکترای فلسفه دین

شماره تماس: 66165515(021)

آدرس پست الکترونیک: sabbaghchi@sharif.edu

شماره اتاق: 109

آدرس صفحه شخصی: 

 

مطالعات صلح

کارکردهای دین

جامعه شناسی دین

تاریخ ادیان

دانلود

مونس سیاح

دانشیار

مهندسی صنایع

دکترای علوم اسلامی (الهیات جامع)

شماره تماس: 66164701(021)

آدرس پست الکترونیک: sayyah@Sharif.ir

شماره اتاق: ریاست مرکز

آدرس صفحه شخصی: 

تاریخ اسلام و اهل بیت علیهم السلام

مطالعات قرآنی و تفسیر

حقوق اجتماعی و سیاسی

مهندسی فرهنگی

مطالعات زنان و خانواده

دانلود

نوشین چترچی

استادیار

دکترای فقه و حقوق اسلامی

شماره تماس: 66164706(021)

آدرس پست الکترونیک: 

شماره اتاق: 111

آدرس صفحه شخصی: 

فلسفه و كلام اسلامی

اخلاق و فلسفه اخلاق

علوم قرآن و تفسیر

مطالعات زنان در حوزه حقوق زن در اسلام

مباحث فقه و اصول فقه

دانلود