ارتباط با مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی
02166005110 , 02166164701
02166005110 
culture@sharif.edu
cis.sharif.ir
ساعت مراجعه : شنبه تا چهارشنبه  7:00  تا 14:00 

تماس با ما