گذر در کوی نیکنامان 

خواندن خاطرات بعضی از بزرگان علم و فرهنگ آن قدر دلنشین است که می تواند برای بسیاری الهام بخش باشد. اینکه می شنوی پزشکان دلسوزی بوده اند که بدون هیچ چشم داشتی کوچه به کوچه دنبال درمان بیماران بی بضاغت می‌رفتند و از خرج دارو و درمان تا کرایه ماشین او را حساب می‌کردند یا سرگذشت معلمی که برای شاگردان فقیر و بی بضاعتش از هیچ کاری دریغ نداشتند و حتی سر و صورت بچه ها را با دست خودش شستشو می داد،شورآفرین نیست؟ چه بسیار بزرگانی که به حق بزرگ بودند و شریف، هیچ بدگویی و توهین و تهدیدی آنها را وادار به تلافی و مقابله به مثل نکرد. شریف زندگی کردند و پاک از این دنیا رخت بر بستند. مجموعه حاضر حاصل چنین نگاهی به بزرگان علم و فرهنگ است. نویسندگان این کتاب به سراغ کسانی رفته‌اند که هر کدام در زمینه کاری و علمی خود به موفقیت های بزرگی رسیده‌اند، از بهترین‌های علمی و هنری و ادبی تاریخ این سرزمین بوده‌اند، در کنار تمام افتخارات خود در اخلاق انسانی هم خوش درخشیده‌اند و قطعا نکته‌های اخلاقی و درس آموز بسیاری می‌توان از آن‌ها آموخت. این کتاب محصول ماه‌ها تلاش پژوهشی و مصاحبه با بستگان بزرگان علمی، ادبی ایران مانند دکتر کاتوزیان، علامه همایی و اثری مناسب برای سلیقه‌های مختلف است.