نوشین چترچی

تحصیلات


 • دکتری:
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
  عنوان پایان نامه: بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال
 • کارشناسی ارشد:
 • فقه و حقوق اسلامی
  عنوان پایان نامه: قاعده غرور و تتبع کاربرد آن در فقه و قانون مدنی
 • کارشناسی:
 • الهیات و معارف اسلامی

دروس تدریس شده


 • دانشگاه صنعتی شریف:
  • اندیشه اسلامی 1 و 2
  • انسان در اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • اخلاق خانواده
  • آئین زندگی
  • متون اسلامی
  • دانش خانواده
 • دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به عنوان مهمان:
  • اصول عقاید
  • فقه
  • اصول فقه
 • دانشگاه شهید مطهری به عنوان مهمان:
  • تفسیر
  • فقه

کتب منتشر شده


 • جایگاه زن در قانون- انتشارات دفتر امور زنان ریاست‌جمهوری– چاپ 1373 (به‌عنوان یكی از تدوین‌كنندگان)
 • دانش اخلاق و دانش ها – انتشارات مه‌جو- چاپ 1380
 • فلسفه و كلام مقدماتی – انتشارات دانشگاه امام‌صادق‌(علیه‌السلام) – چاپ 1380 (به‌عنوان یكی از مؤلفین)

جزوه های درسی


 • آشنایی با علم نحو – دفتر اول – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1373
 • معارف اسلامی (2) – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1378
 • اخلاق اسلامی – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – چاپ 1378

مقالات چاپ شده


 • قاعده غرور و كاربرد آن در فقه و قانون مدنی – نشریه رهنمون – دانشگاه شهیدمطهری – 1373
 • آموزش عالی و قانون اساسی – مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران – 1376
 • ویل در قرآن و ناهشیاری – دانشور (فصلنامه علمی – پژوهشی)، دانشگاه شاهد – 1376
 • رابطه ‌اخلاق‌ با عرفان، فقه، علوم ‌تربیتي‌و روان‌شناسی-‌‌‌‌‌ مجموعه‌مقالات‌پژوهشي‌دانشگاه‌صنعتي‌شریف – 1377
 • زن و سیاست در قرآن – ندای صادق – دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) – 1380
 • امكان سنجی اسكان موقت زوج‌های دانشجو – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1381
 • رابطه بین عزت نفس، سلامت روان و موفقیت تحصیلی و بررسی مقایسه‌ای آن بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی شریف – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1382
 • نگرش فقهی به هیپنوتیزم – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1383
 • حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی – دانشور – دانشگاه شاهد – 1383
 • بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی – دانشور، دانشگاه شاهد – 1384
 • بررسی رابطه بین كمال‌گرایی (كمال طلبی) با خلاقیت در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شریف – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1385
 • نامیرایی نهادین و افسردگی – مجله علوم روانشناختی – 1385
 • جایگاه امور حسبيّه در نظام حقوقی اسلام – مجموعه مقالات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف – 1386
 • مسئولیت پرداخت دیه از بیت‌المال بر مبنای قاعدة فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام‌خمینی(ره) – متین – 1389
 • تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال – مقالات و بررسي‌ها – 1389

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها


 • آموزش عالی و قانون اساسی – نخستین سمینار آموزش عالی در ایران – 1376
 • زن و سیاست در قرآن – دانشگاه الزهرا – 1375

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی


 • فلسفه و كلام اسلامی
 • اخلاق و فلسفه اخلاق
 • علوم قرآن و تفسیر
 • مطالعات زنان در حوزه حقوق زن در اسلام
 • مباحث فقه و اصول فقه