مونس سیاح

تحصیلات


 • دکتری:
 • علوم اسلامی (الهیات جامع)
 • کارشناسی ارشد:
 • مهندسی صنایع و الهیات /علوم قرآن و حدیث
 • کارشناسی:
 • مهندسی سیستم / صنایع و مدیریت مالی
 • تحصیلات حوزوی ( 4 سال )

زمینه های پژوهشی


 • تاریخ اسلام و اهل بیت علیهم السلام
 • مطالعات قرآنی و تفسیر
 • مهندسی فرهنگی
 • حقوق اجتماعی و سیاسی
 • مطالعات زنان و خانواده

دروس تدریس شده


 • تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 • تفسیر موضوعی قرآن
 • اندیشه اسلامی 1و2
 • تاریخ امامت و سیره اهل بیت (ع)
 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • انسان شناسی
 • تاریخ تمدن اسلامی
 • اخلاق اسلامی
 • آیین زندگی
 • حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام
 • شیعه شناسی

دستاوردها


 • برگزیده همایش ملی بانوان قرآن پژوه – پژوهشگر ممتاز و نوآور در علوم و معارف قرآن کریم
 • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در سال 1388
 • تقدیر در همایش بین المللی حجاب و عفاف