امید آهنچی

تحصیلات


  • دکتری:
فلسفه و حکمت اسلامی، از 1387 الی 1390 عنوان پایان نامه: نسبت طبیعیات قدیم و علوم جدید با نظام نفس‌شناسی صدرایی
  • کارشناسی ارشد:
فلسفه و کلام اسلامی، از 1386 الی 1387 عنوان پایان نامه: عقل و وحی از منظر علامه طباطبایی
  • دکترای حرفه‌ایی:
پزشکی عمومی، از 1372 الی 1379 عنوان پایان نامه: ارزیابی دقت تشخیص بالینی آپاندیسیت حاد توسط انترن‌های بخش جراحی بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام

مسؤولیت‌های اجرایی


 • رئیس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، از اسفند 1397 تا کنون
 • معاون مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، از 1392 تا اسفند 1397
 • عضو کمیته علمی همایش ملی صنایع فرهنگی و محتوای دیجیتال

دروس تدریس شده


 • اندیشه اسلامی 1، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی
 • اندیشه اسلامی 2، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی
 • فلسفه اخلاق، دانشگاه صنعتی شریف
 • عرفان عملی در اسلام، دانشگاه صنعتی شریف
 • اخلاق اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف
 • انسان در اسلام، دانشگاه صنعتی شریف
 • دانش خانواده و جمعیت، دانشگاه صنعتی شریف
 • کلام اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • معرفت شناسی، موسسه عقل و وحی
 • اصول عقاید، موسسه عقل و وحی
 • عقل و وحی، موسسه عقل و وحی

تالیف کتاب


 • درآمدی بر مبانی خانواده موفق
 • حریم همدلی؛ گامی به سوی خانواده متعادل
 • شهادت ثالثه؛ فلسفه شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام در اذان (مشترک با آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی)
 • طلوع یقین؛ حقیقت عاشورا در پرتو پاسخ به شبهات (مشترک با آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی)

مقالات علمی پژوهشی


 • بازخوانی مفهوم مزاج بر پایه پزشکی مدرن، فلسفه علم، پاییز و زمستان 1390، شماره 2
 • برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن، حکمت سینوی، پاییز و زمستان 1390، شماره 46
 • ابصار از منظر فلاسفه اسلامی و دانشمندان علوم تجربی نوین، دوفصلنامه فلسفی شناخت، پاییز و زمستان 1394، شماره 1/73
 • نقد و بررسی نظریه عینیت نفس و مزاج، انسان پژوهی دینی، پاییز و زمستان 1394، شماره 34
 • علامه طباطبایی، حکیم متاله یا تفکیکی سترگ؟، معرفت فلسفی، بهار 1395، سال سیزدهم، شماره سوم
 • تحلیل نسبت عقل و نقل از منظر علامه طباطبایی، اندیشه نوین دینی، تابستان 1396، شماره 49
 • بررسی و تحلیل اولویت‌های فکری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، تابستان 1397، شماره 75

مقالات علمی ترویجی


 • واکاوی معنای عقل سلیم از منظر علامه طباطبایی، معرفت، فروردین 1397، شماره 244

ویراستاری علمی


 • علم برگزیدگان در عقل و نقل و عرفان، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • نردبان وصل، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • ارکان ایمان شیعی(دوره سه جلدی)، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • تهاجم پوشالی، دکتر محمد سعیدی مهر
 • وهابیت سراب هدایت، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن کریم، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • عصمت برگزیدگان در عقل و قرآن، دو جلد، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • حقیقت عرفان در روایات و قرآن، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • درسهایی از تربیت انسانی، دکتر محمد اسدی گرمارودی
 • گوهر صبر، دکتر محمد اسدی گرمارودی

جوایز


 • کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی، 1387
 • استاد برتر آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، سال تحصیلی 1392-1391
 • پژوهشگر برتر در شانزدهمین جشنواره پژوهشی، دانشگاه امام صادق علیه السلام 1394
 • برنده جایزه کتاب سال ابن سینا، 1394