معرفی درس اختیاری سواد حقوقی

🔷 ارائۀ درس اختیاری جدید در مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف:

   

🔷🔷 سواد حقوقی 🔷🔷

⭕️ اگر قصد تاسیس شرکت دارید آیا از قوانین، شرایط و مسئولیتهای آن آگاهید؟

⭕️ از قوانین مربوط به استارتاپها، ثبت اختراع و مالکیت معنوی و فکری چه اطلاعاتی دارید؟

⭕️ ضوابط «بستن قرارداد» چیست؟

⭕️ در مورد چک و سفته و اسناد تجاری چه میدانید؟

⭕️ ازدواج و ایجاد تعهد زوجین در مقابل یکدیگر و شرایط آن از منظر قانون چیست ؟

🔷 پاسخ به این سوالات و دهها سوال حقوقی دیگر در درس سواد حقوقی

ارائه در دو گروه توسط:

دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر امیرعباس علاء الدینی