ارائه درس اختیاری «مقدمه‌ای بر روانشناسی»

مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در نیمسال پیش رو (1400-1) همانند نیمسال گذشته درسی اختیاری با عنوان مقدمه‌ای بر روان شناسی ارائه می‌کند.

 

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و.. است.

 

این درس در دو گروه و توسط آقای دکتر اصغر نوروزی و خانم دکتر میترا کلانتری ارائه خواهد شد.

 

بر اساس مصوبۀ شورای آموزش دانشگاه، همۀ دانشجویان می‌توانند این درس را در صورت موافقت معاون آموزشی دانشکده، به عنوان «درس اختیاری خارج دانشکده‌ای» اخذ کنند.

 

سرفصلها