محل مجازی تشکیل کلاسها

محل مجازی تشکیل کلاسهای اساتید مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در نیمسال نخست سال تحصیلی 1400-1399 در جدول زیر آمده است: ‌ ‌

رديف ینام و نام‌خانوادگي محل تشکیل کلاس
1  امید   آهنچی سامانه درس افزار (CW)
2 سید روح الله پرهیزکاری سامانه درس افزار (CW)
3 نوشین چترچی سامانه درس افزار (CW)
4 مونس  سياح https://vc.sharif.edu/ch/moones14
5 هادی صالحی زاده سامانه درس افزار (CW)
6 یحیی صباغچی سامانه درس افزار (CW)
7 مهدی صفار دستگردی سامانه درس افزار (CW)
8 سید فخرالدین طباطبایی سامانه درس افزار (CW)
9 محمد  طهماسبی سامانه درس افزار (CW)
10 شبیر فيروزيان سامانه درس افزار (CW)
11  حسن  فيضی سامانه درس افزار (CW)
12 میترا  کلانتری سامانه درس افزار (CW)
13 سید مهدی  مدنی https://vc.sharif.edu/ch/karevanrafto
14 علی رضا موحدنژاد سامانه درس افزار (CW)
15 امیرحسین  میرزا ابوالحسنی سامانه درس افزار (CW)
16 محمدمهدی نایبی سامانه درس افزار (CW)
17 اصغر نوروزی سامانه درس افزار (CW)
18 مصطفی نوروزی سامانه درس افزار (CW)