ارائۀ درس اختیاری «مهارتهای زندگی دانشجویی»

مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در ترم پاییز 1399 درس اختیاری جدیدی را با عنوان «مهارتهای زندگی دانشجویی» ارائه می‌کند.

مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی‌هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردند. یادگیری و به کاربستن مهارتهای زندگی از یک سو می‌تواند باعث ارتقای سلامت روانی و اجتماعی شود و از سوی دیگر  به عنوان ابزاری کارآمد در پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی در جامعه مطرح است. سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه‌ای که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید.

این درس می‌کوشد مهارتهای مهم زندگی و خصوصا مهارتهای دوران دانشجویی را به شما بیاموزد. فراگیری این مهارتها برای افزایش سطح سلامت اجتماعی و بهره‌گیری بهینه از موقعیتهای مختلف زندگی به همۀ دانشجویان توصیه می‌شود. این درس که برای اولین بار در دانشگاه صنعتی شریف ارایه می شود، محلی است برای اندیشیدن به دغدغه های زندگی دانشجویی؛ دغدغه هایی از قبیل موفقیت در تحصیل، روابط بین فردی موثر، راههای مقابله با کمال زدگی و اهمال‌کاری، مدیریت استرس های زندگی روزمره، مدیریت زمان، مدیریت هیجانات منفی، آشنایی با مفاهیم پایه در اخلاق پژوهش و اطلاع از مشکلات و روش‌های مدیریت رفتارهای پرخطر.

این درس را آقای دکتر حمید یعقوبی، روانشناس بالینی و رییس مرکز مشاورۀ دانشگاه، ارائه خواهند کرد.

رزومه آقای دکتر یعقوبی

سرفصلهای درس