منابع درس دانش خانواده و جمعیت

به نام خدا

با آرزوی شادکامی و بهروزی، به اطلاع می رساند که منبع امتحان درس « دانش خانواده و جمعیت» (صفر واحدی) در ترم پائیز سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر است:

 
نام استاد درس گروه منابع امتحان
دکتر آهنچی – دکتر صباغچی – دکتر کلانتری 1،2،4

« کتاب حریم همدلی» نوشته دکتر امید آهنچی، فصل های یک و سه

«رابطه موثر» نوشته دکتر ماتیو مک کی، فصل های 1،4،5،8،10،13 (انتشارات شباهنگ)

دکتر موحدنژاد 6

کتاب دانش خانواده و جمعیت (تالیف جمعی از نویسندگان) ویراست سوم – (نشر معارف)

فصل اول: تشکیل خانواده (پیش از ازدواج)

فصل دوم: تشکیل خانواده (حین ازدواج)

فصل سوم: تحکیم خانواده

  در تمام فصل ها بخش هایی با عنوان «برای مطالعه بیشتر» جزء امتحان نیست.  
 

1- امتحان بصورت چهارگزینه ای و تشریحی برگزار خواهد شد.

2- تعداد محدودی از کتاب حریم همدلی و رابطه موثر در دفتر مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی موجود می باشد.

دی ماه 1398