اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان

با توجه به اعلام تعطیلات تابستانی دانشگاه (از 24 مرداد تا اول شهریور)، امتحان درس «دانش خانواده و جمعیت» از تاریخ بیست و هفت مرداد به تاریخ سه شنبه بیست و دوم مرداد نود و هشت ساعت 13:30 تغییر یافت.