ارائه درس دانش خانواده و جمعیت در ترم تابستان

مطابق روال سالهای پیش، درس دانش خانواده و جمعیت به صورت صفر واحدی در تابستان 1398 (ترم 97-3) ارائه می‌گردد. نکته مهم آن است که اولویت در ثبت نام در این درس با کسانی است که در ترم تابستان فارغ التحصیل می‌شوند.