نشست علمی

نشست علمی «اسلام و حقوق غیر مسلمانان» به همت اعضای نشریه دانشجویی «داد» و با ارائۀ دکتر یحیی صباغچی در تاریخ 98/2/3 در اتاق جلسات مرکز برگزار شد.