استاد برتر مرکز

با اعلام معاونت آموزش دانشگاه، خانم دکتر سیاح به عنوان استاد برتر مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در سال تحصیلی 98-1397 انتخاب شدند. با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و سایر اساتید