ارائه درس «مقدمه‌ای بر روانشناسی»

مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی در ترم پیش رو (1397-2) درسی اختیاری با عنوان مقدمه‌ای بر روان شناسی ارائه می‌کند.

روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارتی دیگر روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. است. (برگرفته از ویکیپدیای فارسی)

این درس در دو گروه و توسط آقای دکتر فریبرز باقری و خانم دکتر میترا کلانتری ارائه خواهند شد.

 کارنامه علمی دکتر فریبرز باقری

کارنامه علمی دکتر میترا کلانتری

سرفصلهای کلی درس مقدمه ای بر روان شناسی