ایمیل اساتید

 

‌ ‌

رديف نام و نام‌ خانوادگي آدرس ایمیل
1 امید آهنچی Ahanchi at sharif.ir
2 مهدیه پاکروان pakravan.vela at gmail.com
3 سید روح الله پرهیزکاری S.r.parhizkari at gmail.com
4 نوشین چترچی Chatrchi at sharif.ir
5 بشیر سلیمی SalimiBashir at yahoo.com
6 مونس سياح Sayyah at Sharif.ir
7 یحیی صباغچی Sabbaghchi at sharif.edu
8 مهدی صفار دستگردی Mdastgerdi at gmail.com
9 سید فخرالدین طباطبایی Tabatabaei at sharif.edu
10 محمد طهماسبی Mtahmasebi at sharif.ir
11 شبیر فيروزيان Firuzian62 at gmail.com
12 حسن فيضی Vela1281 at gmail.com
13 میترا کلانتری Kalantari252 at yahoo.com
14 سید مهدی مدنی Karevanrafto at gmail.com
15 علی رضا موحدنژاد Movahhed111 at yahoo.com
16 امیرحسین میرزا ابوالحسنی Mirzaabolhasani at yahoo.com
17 طیبه میرمحمدحسینی tayebeh.hoseini135 at gmail.com
18 محمدمهدی نایبی Nayebi at sharif.edu
19 مهدی نساجی mahdi_nassaji at yahoo.com
20 اصغر نوروزی Asg.noruzi at yahoo.com
21 مصطفی نوروزی Mostafanorouzi004 at gmail.com