دروس الزامی

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي جدول دروس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی براي‌ تمام رشته‌ها به‌ شرح زير است. لطفاً با در نظر گرفتن نكات زير دروس خود را انتخاب كنيد: 1- گذراندن یک درس از هر گرایش، الزامي است. استثنائاً از سبد «مبانی نظری اسلام» دو درس باید گذرانده شود. 2- گذراندن درس «انديشه اسلامي … ادامه خواندن دروس الزامی