دروس الزامی

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي

جدول دروس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی براي‌ تمام رشته‌ها به‌ شرح زير است. لطفاً با در نظر گرفتن نكات زير دروس خود را انتخاب كنيد:

1- گذراندن یک درس از هر گرایش، الزامي است. استثنائاً از سبد «مبانی نظری اسلام» دو درس باید گذرانده شود.

2- گذراندن درس «انديشه اسلامي يك» براي كليه دانشجويان الزامي مي‌باشد.

3-  در سبد دانش خانواده، بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه، درس «دانش خانواده و جمعیت» به دو صورت «دو واحدی» و «صفر واحدی» ارائه می‌گردد. درس دو واحدی با شماره درس 37515 به صورت حضوری ارائه می‌گردد که نمره آن نیز مانند دیگر دروس 2 واحدی، در کارنامه دانشجویان درج می‌گردد و درس صفر واحدی با شماره 37514 به صورت مجازی و غیرحضوری ارائه و به صورت P(Pass) و F(Fail) ارزیابی می‌گردد. دانشجویانی که درس صفر واحدی را اخذ نموده‌اند، با گذراندن 20 واحد عمومی (12 واحد از مرکز معارف) و دانشجویانی که درس 2 واحدی را اخذ کرده‌اند، با گذراندن 22 واحد عمومی (14 واحد از مرکز معارف) فارغ‌التحصیل خواهند شد.

4- بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه، دانشجو در هر ترم می‌تواند تنها یک درس را از این مرکز بگیرد.

 
ردیف گرایش واحد مورد نیاز شماره درس نام درس واحد درس ساعت پیش نیاز
۱ مبانی نظری اسلام 2 37445 اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد) ۲ ۳۲
2 37446 اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) ۲ ۳۲ اندیشه اسلامی 1
37447 انسان در اسلام ۲ ۳۲
37448 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲ ۳۲
۲ اخلاق اسلامی 2 37126 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) ۲ ۳۲
37123 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲ ۳۲
37127 آئین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲ ۳۲
37128 عرفان عملی اسلامی ۲ ۳۲
۳ انقلاب اسلامی 2 37626 انقلاب اسلامی ایران ۲ ۳۲
37627 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ ۳۲
37628 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ۲ ۳۲
37634 آشنایی با دفاع مقدس ۲ ۳۲
۴ تاریخ و تمدن اسلامی 2 37618 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲ ۳۲
37620 تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ ۳۲
37622 تاریخ امامت ۲ ۳۲
۵ آشنایی با منابع اسلامی 2 37489 تفسیر موضوعی قرآن ۲ ۳۲
37490 تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲ ۳۲
6 دانش خانواده و جمعیت 0 یا 2 37514 دانش خانواده و جمعیت 0 0
37515 دانش خانواده و جمعیت ۲ ۳۲
جمع واحد الزامی 12 یا 14